ANBI status

Stichting Present Dordrecht-Papendrecht heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Dordrecht

RSIN/Fiscaal nummer: 24453248

ANBI-status: 11 februari 2009

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-13860806

E-mailadres: info@presentdordrecht.nl

Website: www.presentdordrecht.nl

Postadres: Twintighoevenweg 43, 3312 LV Dordrecht

Bezoekadres: nvt

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Zie voor beleid het jaarverslag hieronder

Verslaglegging:

Download het jaarverslag via deze link.

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Frans Riet (voorzitter)
  • Ineke van Heusden (secretaris)
  • Roel Plieger (penningmeester)
  • Wout de Korte
  • Thomas Goldschmeding

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn