Hulpvraag melden

Hulpverleners kunnen samen met of voor inwoners bij wie zij betrokken zijn een hulpvraag melden als de inwoner voor het onderhoud van huis of tuin of een verhuizing van de hulp van vrijwilligers afhankelijk is. Wij verwachten dat de hulpverlener ook na de melding schakel blijft tussen Present en de inwoner voor wie hij hulp vraagt. Ook verwachten wij dat de hulpverlener bereid is om bij het project betrokken te zijn. De mate van die betrokkenheid is afhankelijk van de situatie en wordt in overleg bepaald.

Alleen in die gevallen waar een hulpverlener de hulpvraag meldt maar geen sprake is van een bestaande relatie tussen hulpverlener en inwoner, nemen wij na melding rechtstreeks contact op met de inwoner. Het is dan voldoende als de hulpverlener aangeeft dat aan de voorwaarden is voldaan en dat verdere betrokkenheid van een hulpverlener niet nodig is omdat de inwoner in het gewone dagelijkse leven zelfredzaam is.

Present hanteert de volgende criteria bij het beoordelen of een hulpvraag past:

  • De inwoner is voor het onderhoud van huis of tuin of een verhuizing afhankelijk van de hulp van vrijwilligers omdat hij/zij de klus niet alleen kan doen en onvoldoende budget en netwerk heeft om hulp in te schakelen.
  • De inwoner is bereid om naar vermogen bij het project betrokken te zijn, maar is in ieder geval aanwezig.

Lees meer over hoe Present werkt voor hulpverleners of meld hier direct een hulpvraag. Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen via 06-36261524.