Aanmelding hulpvraag in tijden van corona

Onderstaande heeft betrekking op aangepaste hulpvragen n.a.v. de coronacrisis. Reguliere hulpvragen kunt u melden via dit formulier.

Ook tijdens de coronacrisis willen veel mensen anderen helpen. 

Present draagt graag bij op een manier die aanvullend is op de al bestaande initiatieven, zoals we dat altijd al doen. Daarom willen we er juist zijn voor mensen die tijdens de coronacrisis hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen en ook geen beroep kunnen doen op hun netwerk.

Present Eindhoven krijgt hulpvragen vanuit Eindhoven, Best en Veldhoven door via haar lokale netwerk en via het landelijke netwerk #nietalleen. We pakken deze vragen niet zelf op maar koppelen ze aan organisaties of individuele vrijwilligers die de gevraagde hulp kunnen bieden. Bijzondere tijden vragen om bijzondere  acties en daarom geldt onze coördinerende rol tijdens de coronacrisis ook voor vragen die niet passen bij het reguliere aanbod van Present.

Omdat het om bijzondere acties gaat laten we onze gebruikelijke werkwijze los. Er vindt bijvoorbeeld geen projectbezoek plaats voorafgaand aan het maken van de match.

Hulpvragen die te maken hebben met de coronacrisis kunnen hieronder door een hulpontvanger zelf worden aangemeld, of door een betrokken hulpverlener.

NB: houd er bij het melden van een hulpvraag rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is voor je hulpvraag.

Bij alle hulp die wij via onze vrijwilligers bieden, vragen we om zorgvuldig de richtlijnen van de Rijksoverheid / RIVM te volgen.

Let op! De hulpvrager ontvangt een kopie van de aanmelding per mail. Als je geen mail ontvangt is er iets niet goed gegaan bij de aanmelding!