Tijdelijk geen projecten

13-03-2020

Update 4 april 2020

Vanwege de coronacrisis organiseren wij op dit moment geen sociale projecten en geen projecten waarbij praktische hulp in of rond huis of hulp bij een verhuizing geboden wordt. Uitzondering zijn situaties waarin uitstel niet mogelijk is. In die uitzonderlijke situaties kijken we in overleg met de betrokken hulpverlener en/of woningcorporatie wat wij, binnen alle kaders die nu gelden, kunnen doen.

Deze gang van zaken duurt in ieder geval tot 28 april maar zal, bij gelijkblijvende stand van zaken, ook na die datum nog voortduren. Dat betekent dat de groepen die zich gemeld hebben en de projecten die gepland staan in de periode tot 28 april geannuleerd worden. De groepen die zich gemeld hebben voor de periode na 28 april laten we staan tot bekend is welke maatregelen er vanaf 28 april gelden.

Present wil ook in de crisisperiode waarin de reguliere projecten niet doorgaan bruggen slaan tussen mensen die hulp willen bieden en mensen die hulp nodig hebben. Daarom heeft Present Eindhoven zich aangesloten bij #nietalleen en coördineren we in deze tijd alternatieve projecten. Meer hierover is te lezen in ons meest actuele nieuwsbericht.

Update 15 maart 2020

In Nederland zijn horeca en sportverenigingen gesloten. Scholen zijn alleen geopend voor kinderen van mensen met een vitaal beroep. Dit om de verspreiding van het coronavirus te beperken. Ook de vrijwilligers en betaalde krachten van Present Eindhoven houden zich aan de richtlijnen van het RIVM. Dat betekent dat zowel de sociale als praktische projecten niet doorgaan tot en met 6 april.De betaalde krachten werken vanuit huis en concentreren zich op de werkzaamheden die in deze omstandigheden wel verricht kunnen worden.

Meer informatie over corona
Op de website van de rijksoverheid lees je het laatste nieuws, wat je moet doen om besmetting te voorkomen en wat je moet doen als je denkt dat je besmet bent.

Update 13 maart 2020

In verband met de verspreiding van het coronavirus zijn de activiteiten in het kader van NLdoet helaas geannuleerd. We kijken of er mogelijkheden zijn om de projecten op een later moment alsnog uit te voeren.

Lees meer...