ANBI status

Stichting Present Eindhoven heeft een ANBI status. Uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Eindhoven

RSIN/Fiscaal nummer: 817240755

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Algemeen coördinator: Conny Bareman

Telefoonnummer: 06 362 615 24

E-mailadres: info@presenteindhoven.nl

Website: www.presenteindhoven.nl

Postadres: Postbus 6004, 5624 KN EINDHOVEN

Doelstelling

Missie

Stichting Present wil een brug slaan tussen groepen mensen die iets willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Bestuur

Samenstelling bestuur:

  • De heer H. Meeske (voorzitter)
  • De heer R. Derks (penningmeester)
  • Mevrouw J. v/d Berg (bestuurslid)
  • De heer W. Vervoort (bestuurslid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Kennisbank Filantropie.