Gevolgen coronavirus voor Present

13-03-2020

We ontvangen bij Present de afgelopen dagen veel vragen omtrent de richtlijnen voor de omgang met het coronavirus in relatie tot onze vrijwilligersactiviteiten. Wij hanteren rondom de uitvoering van projecten de volgende uitgangspunten:

1. Wij nemen de algemene richtlijnen vanuit de Rijksoverheid die gelden t/m 31 maart zeer serieus. De eerdere maatregelen blijven ook van kracht: dus geen handen schudden, je handen vaak en goed wassen, hoesten in de binnenkant van je elleboog en het gebruik van papieren zakdoeken. Het totaalpakket aan maatregelen tegen het virus is na te lezen op de website van de Rijksoverheid.

2. Voor projecten lokaal geldt met name deze maatregel: bezoek aan kwetsbare personen moet worden beperkt. Dat betreft ouderen en personen met verminderde weerstand. Projecten bij kwetsbare personen kunnen dus geen doorgang vinden. Wij stemmen dit af met de maatschappelijke organisatie die de gezondheid van de hulpvrager(s) kent. Het doorgaan van overige projecten is maatwerk: juist in deze tijd is een bezoek waardevol. Wij zullen hierover lokaal en in overleg met de vrijwilligers, hulpvrager en maatschappelijke organisatie oordelen. Bij twijfel hanteren wij de richtlijn om projecten geen doorgang te laten vinden.

Bron: Stichting Present Nederland