ANBI-status

Stichting Present Elburg heeft een ANBI-status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Elburg

RSIN/Fiscaal nummer: 8515.85.899

ANBI-status: Stichting

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-13446852

E-mailadres: info@presentelburg.nl

Website: www.presentelburg.nl

Postadres: Kantoortuin ’t Huiken, Lange wijden 33, 8081 VS Elburg

Bezoekadres: Kantoortuin ’t Huiken, Lange wijden 33, 8081 VS Elburg

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan

Download het beleidsplan                       Strategisch plan 2015-2018

Verslaglegging

Download de jaarrekening                     Jaarrekening 2019
Download het jaarverslag                       Jaarverslag 2018
Download de jaarrekening                     Jaarrekening 2018

Bestuur

Samenstelling bestuur:

  • Monique van Esterik (voorzitter)
  • Adriana van der Heide (secretaris)
  • Henry van Hattem (penningmeester)
  • Edwin van der Linde (algemeen bestuurslid)
  • Henk de Bruin (algemeen bestuurslid)
  • Arno Klein (algemeen bestuurslid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn