ANBI-status

Stichting Present Elburg heeft een ANBI-status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Elburg

RSIN/Fiscaal nummer: 8515.85.899

ANBI-status: Stichting

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-13446852

E-mailadres: info@presentelburg.nl

Website: www.presentelburg.nl

Postadres: Kantoortuin ’t Huiken, Lange wijden 33, 8081 VS Elburg

Bezoekadres: Kantoortuin ’t Huiken, Lange wijden 33, 8081 VS Elburg

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan

Download het beleidsplan                       Strategisch plan 2012-2015

Verslaglegging

Download het jaarverslag                       Jaarverslag 2017

Bestuur

Samenstelling bestuur:

  • Gerard van der Velde (voorzitter)
  • Edwin van der Linde (secretaris)
  • Henry van Hattem (penningmeester)
  • Henk de Bruin (algemeen bestuurslid)
  • Hans Hofman (algemeen bestuurslid)
  • Arno Klein (algemeen bestuurslid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn