Pieter Cnossen bakt met z’n gezin friet voor ouderen Erve Leppink

15-03-2019

Iedere groep kan ‘Present’ zijn in Enschede. Ook als gezin kun je je heel goed via Present inzetten voor een ander. Present heeft een speciaal programma voor de inzet van gezinnen. Enschedeër Pieter Cnossen is sinds januari 2019 directeur van Stichting Present Nederland, de landelijke organisatie achter de ruim 70 lokale stichtingen. Samen met zijn vrouw Hanna en de kinderen Jefta, Lotte, Julia en Marthe was hij present bij Erve Leppink, een lokatie van De Posten, die zorg aanbiedt voor dementerende ouderen. De ouderen keken van tevoren al uit naar de komst van het gezin. De kinderen zorgden voor heerlijke reuring in de zes huiskamers, terwijl ze de ouderen trakteerden op versgebakken patat met een frikandel of kroketje.

Pieter Cnossen: “Wij willen als gezin van betekenis zijn in de samenleving. Het kan dan goed zijn om een klein avontuur aan te gaan en op een plek iets te doen waar je normaal niet snel komt. Sinds 1 januari ben ik de nieuwe directeur van Present Nederland. De kinderen hebben dat wel meegekregen en dit is een leuke manier om ook hen te laten zien wat het werk is waar ik nu bij betrokken ben. Het was erg leuk om als gezin op deze locatie te zijn.”

“De ontmoeting met de ouderen die daar wonen, kwam echt tot stand. Ik zag ook de behoefte daaraan bij de ouderen: ze probeerden ook fysiek contact te maken met de kinderen. De jongste is twee jaar en mede door haar rode haren is het een schatje om te zien. De ouderen vonden dat overduidelijk ook. Al met al zorgde deze dag voor veel blijde gezichten en een mooie verbinding tussen een oude en jonge generatie. Ik zou erg blij worden als meer mensen mee gaan doen aan de beweging waarbij het vanzelfsprekend wordt om om te zien naar elkaar.”

Foto’s: Chantal van der Burgt
De bloemen die Hanna Cnossen aan de bewoner van Erve Leppink geeft zijn gesponsord door Jumbo Roombeek

Dit artikel is verschenen in Huis aan Huis van 20 maart 2019