Tuin op de schop

01-04-2019

Wat hebben deze vrijwilligers veel werk verzet! De oudere bewoner van dit huis heeft in de afgelopen periode hard gewerkt om weer goed voor zichzelf te kunnen zorgen. Hij heeft ook ideeën om de tuin weer zelf te kunnen onderhouden. Met hulp van de vrijwilligers is achterstallig onderhoud uitgevoerd: de tuin is compleet onkruidvrij gemaakt en omgespit. Klaar voor een nieuw begin.

In de 40dagentijd voorafgaand aan Pasen doet de Protestantse Gemeente Enschede ieder jaar een aantal projecten via Present. In verschillende groepen gaan ze in Enschede aan de slag voor stadsgenoten die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken.