Aanmeldformulier voor een praktische hulpvraag

Vanwege het coronavirus hebben we te maken met verregaande maatregelen die een grote impact hebben op het dagelijks leven van ons allemaal, maar in het bijzonder dat van kwetsbare mensen. Het RIVM heeft Present aangemoedigd om projecten te blijven doen, uiteraard op een veilige manier. Daarom zetten we groepen vrijwilligers in op een manier waarbij de coronamaatregelen in acht kunnen worden genomen.  Dit doen we in de vorm van een estafette- projecten.

➡️ Een groep vrijwilligers zet zich een dag(deel) in bij jouw cliënt
➡️ We verdelen de dag in blokken van 2 uur
➡️ Per blok zet zich een duo in
➡️ Na twee uur wordt het stokje doorgegeven aan het volgende duo
➡️ 1,5 meter uit elkaar
➡️ Volgens RIVM voorwaarden

Met onderstaand formulier kun je een melding maken van een hulpvraag die voldoet aan de criteria van Present. Dit houdt voor de hulpontvanger/cliënt in dat er sprake is van:

  • onvoldoende geld,
  • onvoldoende netwerk en/of
  • onvoldoende gezondheid.

Houd er bij het melden van een project rekening mee dat:

  • de hulpverlener verantwoordelijk is voor de cliënt en (gedeeltelijk) aanwezig dient te zijn tijdens de dag van het project,
  • de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor de hulpvraag (en we het project dan niet uit kunnen voeren).

Lees meer over hoe Present werkt voor hulpverleners

Of meld hier meteen je hulpvraag aan:

Wanneer je geen bevestigingsmail ontvangt is er wat mis gegaan. Neem dan even contact met ons op!