Ambassadeurs

We zijn blij met de mensen die zich als ambassadeur aan onze stichting hebben verbonden!

Onze ambassadeurs ondersteunen de doelstelling van Present. Ze dragen de organisatie en de activiteiten een warm hart toe en verbinden hun naam aan Present. Door hun naam te verbinden, ondersteunen zij onze stichting en creëren zij draagvlak waarmee wij als Present naar buiten toe kunnen treden. Op deze manier kunnen organisaties en andere contacten zien dat de activiteiten van onze stichting breed worden gedragen.

Onze ambassadeurs vertegenwoordigen verschillende (maatschappelijke) aandachtsgebieden; overheid en politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kerken. Deze aandachtsgebieden sluiten goed aan bij het werk van Stichting Present Enschede.


Burgemeester Onno van Veldhuizen is sinds 2015 burgemeester van Enschede. Op 14 februari 2019 heeft hij de ambassadeursspeld van Present in ontvangst genomen. Als ambassadeur verbindt hij graag zijn naam aan de stichting. Present Enschede is vereerd dat de burgemeester Present een warm hart toedraagt en zijn naam wil verbinden aan onze stichting. Het ambassadeurschap van de burgemeester is een onderstreping van het belangrijke verschil dat Present Enschede maakt voor de bewoners van Enschede.

 

 

 

 

 

 


Mw. Diet Boes – Schoonderbeek is van 2010 tot 2018 bevlogen voorzitter geweest van het bestuur van Present Enschede. Zij is tevens voorzitter van de Stichting Fonds Bijzondere Noden, heeft zich ruim veertig jaar als vrijwilliger ingezet bij de Oranjevereniging Enschede en is bestuurslid geweest van de landelijke Oranjebond. Al vele jaren is ze voorzitter van de Stichting Volkskerstzang in Enschede. Tevens is ze raadslid geweest voor het CDA. In 2000 is ze koninklijk onderscheiden. Present Enschede is blij dat Diet zich met haar warme persoonlijkheid en grote netwerk wil blijven verbinden aan de stichting.