Steun Present met een gift

Het werk van Present Enschede groeit

Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die hulp nodig hebben. Daar wordt iedereen blij van! Steun Present met een gift, zodat we dit werk kunnen blijven doen.

Jouw donatie

    Doneer een bedrag zodat een vrijwilliger via Present aan het werk kan bij iemand in een kwetsbare positie. Zo maak je een uur, een halve dag of een hele dag vrijwillige inzet mogelijk. Je kunt natuurlijk ook een ander bedrag doneren.
  • Het gekozen bedrag kun je overmaken op rekeningnummer: NL 79 INGB 0002 4109 88

Stichting Present is ANBI-geregistreerd. Dit betekent dat jouw gift aftrekbaar is voor de belasting.

Bedankt voor je donatie!