Aanmeldformulier

Present biedt groepen de mogelijkheid om zich in te zetten voor mensen die deze hulp goed kunnen gebruiken, omdat ze te kampen hebben met gezondheidsproblemen, financiële problemen en zelf geen netwerk om zich heen hebben dat hen kan helpen. Jullie hulp komt terecht bij mensen die geen andere mogelijkheid hebben.

In verband met corona houden we de richtlijnen van het RIVM aan. Projecten kunnen blijven plaatsvinden als op de projectlocatie de 1,5 meter onderlinge afstand gewaarborgd kan blijven en de groepsleden geen coronagerelateerde klachten hebben.