Gespreksleider eenzaamheid onder ouderen

Gespreksleider eenzaamheid onder ouderen

Voor een pilot van juli tot november 2021

Vind jij het leuk om het gesprek aan te gaan met ouderen? In een huiselijke omgeving, in klein gezelschap willen we mensen die kampen met gevoelens van eenzaamheid uitnodigen om met elkaar in gesprek te gaan. Op deze manier willen we mensen helpen contacten te versterken en zich van betekenis te voelen.

Eenzaamheid is een onzichtbaar, maar wezenlijk probleem in onze samenleving. Present en Manna zetten samen een korte, kleinschalige cursus op voor ouderen om eenzaamheid te doorbreken en zich (weer) van betekenis te voelen in de maatschappij.

De cursus bestaat uit zes bijeenkomsten en omvat zes weken. De gespreksgroepen bestaan uit vijf tot acht ouderen, en in het begin zal er een wijkverpleegkundige bij zijn die de mensen al kent.

Voor deze korte, laagdrempelige cursus voor ouderen zoeken wij betrokken gespreksleiders.

Wat wordt er van je verwacht:

  • Je bent betrokken bij ouderen en hun leefwereld en je vindt het leuk om het gesprek aan te gaan
  • Je kunt een gesprek begeleiden omdat je goed kunt luisteren, doorvragen en samenvatten.
  • Je bent geduldig en begripvol
  • Je bent een middag per week beschikbaar.

Je krijgt aangeboden:

  • Een korte training
  • Cursusmateriaal
  • Een vrijwilligersvergoeding
  • En je kunt heel concreet bijdragen aan het doorbreken van eenzaamheid onder ouderen.

Er worden meerdere gespreksgroepen opgestart in de loop van de komende maanden. Je kunt naar keuze één of meerdere groepen begeleiden.

Deze pilot bestaat uit 10 gespreksgroepen. Na afloop wordt de werkwijze geëvalueerd en gepubliceerd. Wanneer het blijkt te werken, krijgt het in Enschede een vervolg en kunnen landelijk anderen met dit materiaal zelf gespreksgroepen opzetten.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Marjet Deuten: 06-43833041 of info@presentenschede.nl. Of vul hier je contactgegevens in, dan nemen wij contact met je op.