Present blijft ontmoetingen organiseren

13-01-2021

Gisteren tijdens de persconferentie konden we het van de minister horen: Juist nu is extra aandacht en een moment van ontmoeting en blijdschap hard nodig. Niet alleen voor mensen die het moeilijk hebben, maar we zien elkaar als mensen in deze tijd van lockdown minder vaak. Samen kunnen we elkaar door deze tijd heen helpen. Daarom zoekt Present altijd manieren om mensen met elkaar verbinden. Dat doen we door drie acties, waarvoor we je van harte uitnodigen om aan mee te doen.

  • ​Raamtekeningen maken: ​Vrijwilligers gaan in tweetallen naar een zorginstelling of een woning van een hulpontvanger om raamtekeningen te maken. De vrijwilligers blijven buiten en maken een mooie decoratieve tekening (bijv een wintervoorstelling) of doen een spelletje. De bewoners blijven binnen. Een veilige, grappige en hartverwarmende manier om elkaar te ontmoeten. Duur van deze activiteit is ongeveer een uur, datum is in overleg. Geef je op in tweetallen (of met je gezin), dan zoeken wij een goede match! Via deze link lees je over een van de raamtekenprojecten die we in december hebben georganiseerd.
  • (Beeld)bellen: ​Een vrijwilliger heeft driemaal (1 x per week) een gesprek met een hulpontvanger. Er kan gewoon een praatje worden gemaakt, maar er kan bijvoorbeeld ook een verhaal worden voorgelezen of een spelletje worden gedaan.
  • Hartenpost Valentijnsactie: Rond 14 februari organiseren we, samen met vrijwilligersorganisatie M-pact, een kaartenactie in het kader van Valentijnsdag. Je kunt hieraan meedoen door een of meerdere mooie kaarten, tekeningen of handwerkjes te maken (let op: het moet wel door de brievenbus passen). Deze kaarten/werkjes kunnen worden ingeleverd bij Present Enschede aan de Deurningerstraat 12 of bij een van de ‘Hartenpost’- boxen die bij de diverse Jumbo-supermarkten in Enschede komen te staan. Wij zorgen samen met M-pact dat ze terechtkomen bij ouderen of mensen met een psychische/lichamelijke beperking uit een zorginstelling of eenzame/kwetsbare inwoners in de stad.

Al deze acties zijn bedoeld om de eenzaamheid en isolement van inwoners van Enschede te helpen verminderen. Juist in deze tijd kunnen problemen zich opstapelen en als vrijwilliger kun je op een eenvoudige manier een lichtpuntje zijn voor de ander. Aanmelden voor bovenstaande acties kan via dit aanmeldformulier.

Zodra deze ‘strenge lockdown’ voorbij is hopen we ook weer onze reguliere projecten (waarbij je in 1 dagdeel een woning opknapt voor een stadsgenoot) op te kunnen pakken, al dan niet in tweetallen en al dan niet meerdere dagen volgend op elkaar. Heb je daarvoor interesse? Schrijf je dan alvast in voor het voorjaar