ANBI status

Stichting Present Enschede heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Enschede

Rekeningnummer: NL79 INGB 0002 4109 88

RSIN/Fiscaal nummer: 8168 95430

ANBI-status: individueel

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-43833040 / 041

E-mailadres: info@presentenschede.nl

Website: www.presentenschede.nl

Adres: Deurningerstraat 12 Enschede

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

2014-2019 Meerjarenbeleidsplan Present Enschede
Het meerjarenbeleidsplan 2020-2025 is in ontwikkeling en wordt hier binnenkort gepubliceerd.

Verslaglegging:

2019 Jaarverslag Present Enschede
2019 Jaarrekening Present Enschede
2018 Jaarrekening Present Enschede

Samenstelling bestuur:

  • Jan Joosten (voorzitter)
  • Walfried Gras (penningmeester)
  • Josefa ter Horst (bestuurslid)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn