Jaarverslagen

Stichting Present Enschede vindt transparantie belangrijk. Daarom kiezen wij er voor om onze jaarverslagen te publiceren. De medewerkers van Present Enschede verantwoorden nauwgezet hun werkzaamheden. Het bestuur is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging. Op deze wijze willen wij inzicht geven in onze doelen en resultaten.

Bij Present Enschede weet je zeker dat subsidies en giften aangewend worden voor ons organisatiedoel: mensen helpen om mensen te helpen die hulp nodig hebben in onze stad.

Veel leesplezier!

Jaarverslagen