Klachtenprocedure

Wie werkt maakt fouten. Wij als Stichting Present Enschede willen graag van eventuele fouten leren. Wanneer er dingen voorgevallen zijn waar u het niet mee eens bent, schroom dan niet en meld het ons.

Om uw klacht goed te kunnen behandelen verzoeken wij u het bestand hieronder te gebruiken, uw gegevens zo volledig mogelijk in te vullen en de klacht te specificeren.

2017 Klachtenprocedure Stichting Present Enschede