Onze partners

Bij het organiseren van onze projecten werken we samen met diverse organisaties op het gebied van:

 • ouderenzorg
 • jeugdzorg
 • verstandelijk gehandicaptenzorg
 • thuiszorg
 • psychiatrie
 • verslavingszorg
 • daklozenopvang
 • vrouwenopvang

Present Enschede is volledig afhankelijk van subsidies en giften. Het werk wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van:

 • Gemeente Enschede
 • Corporaties
 • Lokale fondsen
 • Collectes
 • Particulieren

Stichting Present Enschede neemt deel aan de uitvoerdersbijeenkomsten van de gemeente Enschede en is lid van het Platform Informele Ondersteuning.  We hebben goede en regelmatige contacten met M-Pact en het Fonds Bijzondere Noden. Ook zijn we bekend met bijvoorbeeld het Citypastoraat, Vrouwencentrum SIVE, de werkgroep Elim, Volksuniversiteit, Steunpunt Informele Zorg, het Huis van Verhalen, Welzijn Ouderen, werkgroep Esther.