Samenwerkingsverbanden

Bedrijven

Present werkt succesvol samen met de volgende bedrijven:

Maatschappelijke organisaties

We organiseren onze vrijwilligersprojecten samen met veel partners uit Enschede. Bij ieder project en iedere activiteit is een hulpverleningsorganisatie betrokken zoals:

Samenwerkingspartners

Daarnaast hebben we nauwe banden met verschillende landelijke fondsen, de Gemeente Enschede en woningbouwcorporaties als Domijn, De Woonplaats en Ons Huis. Ook met veel Enschedese kerken werken we nauw samen.

Stichting Present Enschede neemt deel aan de uitvoerdersbijeenkomsten van de gemeente Enschede en is lid van het Platform Informele Ondersteuning. We hebben goede en regelmatige contacten met M-Pact en het Fonds Bijzondere Noden. Ook zijn we bekend met bijvoorbeeld het Citypastoraat, Vrouwencentrum SIVE, de werkgroep Elim, Volksuniversiteit, Steunpunt Informele Zorg, het Huis van Verhalen, Welzijn Ouderen, Werkgroep Esther.