Doneren

Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van! Om dit werk te blijven doen heeft Present jou hard nodig. Om een blijvende impact te houden zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van Present omarmen. Door ons te steunen met jouw eenmalige of periodieke gift maak je het mogelijk dat we als Present ons werk kunnen blijven doen.

Door het formulier hiernaast in te vullen, kun je ons direct steunen met een gift. Present Enschede is geregistreerd als ANBI, dus je gift is aftrekbaar bij de belasting.

Bedankt voor je steun!

    Doneer een bedrag zodat een vrijwilliger via Present aan het werk kan bij iemand in een kwetsbare positie. Zo maak je een uur, een halve dag of een hele dag vrijwillige inzet mogelijk. Je kunt natuurlijk ook een ander bedrag doneren.
  • Het gekozen bedrag kun je overmaken op rekeningnummer: NL 79 INGB 0002 4109 88