Vacature Bestuurslid

Stichting Present Enschede activeert vrijwilligers om een ééndaags project uit te voeren in de leefomgeving van iemand die door ziekte, beperkte financiën en/of een gebrek aan netwerk in de problemen is gekomen. In één dag realiseren vrijwilligers een nieuwe start voor de meest kwetsbare inwoners van Enschede. Deze projecten worden door Present op professionele wijze georganiseerd en gecoördineerd. De stichting is opgericht in 2006 en heeft zich door de jaren heen stevig gevestigd in onze stad. In het kader van armoedebestrijding binnen de Gemeente Enschede neemt ze al jaren een belangrijke plaats in. Momenteel organiseert Present Enschede zo’n 180 projecten per jaar en weet daarmee ca. 750 vrijwilligers te activeren. Present is onderdeel van een landelijk netwerk van 80 lokale stichtingen.

Om het bestuur te versterken is Present Enschede op zoek naar een bestuurslid (vrijwillig).

Bestuurslid

Het bestuur van Present is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming, het ontwikkelen en onderhouden van een netwerk met de overheid, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties, fondsen, lokale bedrijven en de bestuurlijke contacten met Stichting Present Nederland. In de praktijk is het operationele team, bestaande uit twee vaste coördinatoren en een team vaste vrijwilligers, verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Het bestuur stelt een (meerjarige) beleid en begroting vast, toetst de uitvoering daarvan, stuurt waar nodig bij en fungeert als klankbord voor de coördinatoren.

Wij zoeken iemand die

  • maatschappelijk betrokken is en ondernemend, met durf en daadkracht, die de missie van Present in zijn/haar hart sluit
  • het inspirerend vindt om op beleids- en visieniveau bezig te zijn en om langs die weg Present Enschede verder te brengen
  • ervaring en affiniteit heeft met bestuurswerk
  • ervaring en een netwerk heeft binnen overheid, gemeente, zorg- en welzijnsorganisatie, woningcorporatie of bedrijfsleven
  • een goed evenwicht kent tussen betrokkenheid bij inhoudelijke onderwerpen en besturen op afstand
  • de bereidheid en gelegenheid heeft om voldoende tijd te besteden in het belang van de stichting
  • affiniteit heeft met het christelijke geloof

Het bestuur als geheel streeft ernaar dat er kennis aanwezig is op de volgende terreinen: financieel-economisch, governance, organisatie en dienstverlening, communicatie en sociale ontwikkelingen in Enschede.

Meer informatie: neem contact op met Marjet Deuten, 06-43833041 of info@presentenschede.nl, zij brengt u in contact met een van de bestuursleden.