Verhalen

Burgemeester en wethouders zijn Present bij de Hoesstee

Wie dinsdag 27 mei in de buurt van de Wesselerbrinklaan was, kan hen gespot hebben ergens in de middag. Toen werden namelijk de bewoners van De Hoesstee, een woonlocatie van Aveleijn mee uit wandelen genomen door het college van burgemeester en wethouders. Daar hadden zij precies een mooie dag voor uitgekozen, want de zon scheen heerlijk en de stemming was opperbest.

In de Hoesstee wonen mensen met een verstandelijke beperking, voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze samen naar buiten kunnen. Voor het doen van een activiteit zoals deze hebben ze de hulp van anderen nodig. Binnen de zorg, en dus ook bij De Hoesstee wordt vrijwillige inzet steeds belangrijker. Daarnaast is het steeds lastiger om vrijwilligers te vinden die zich structureel aan organisaties willen verbinden.

Daarom is het fijn als zich via Stichting Present af en toe een groep vrijwilligers inzet, om dit soort mooie wandelingen te doen of te ondersteunen bij het koken, knutselen, handwerken enzovoort (aan dat laatste hebben de organisaties zich voor deze groep maar niet gewaagd). Stichting Present organiseert het hele jaar door hulpprojecten van één dag(deel), in groepsverband. Iedereen die een groep vormt en die eenmalig tijd wil vrijmaken om een ander te helpen, kan zich met zijn groep aanmelden. Present organiseert dan in samenwerking met de hulpverlener een project voor mensen die te maken hebben met ziekte, beperkte financiële middelen of een isolement.

Na afloop van de wandeling hield een van de bewoners nog een aantal toespraken om Burgemeester Bleker en de wethouders te bedanken voor hun inzet. Een andere bewoner deelde geplukte bloemen uit. Het is bijzonder om mee te maken hoeveel verschil een tweetal uur van ontmoeting uitmaakt voor zowel de bewoners als de vrijwilligers!

Foto’s: Tonnie Nieuwenhuizen