Verhalen

Nieuwe energie door opgeruimde tuin

Door lichamelijke klachten kan Sam* zelf zijn tuin niet op orde krijgen. De tuin is volledig overwoekerd met onkruid en daar heeft hij last van. Zo werkt het immers vaak: je krijgt een onrustig gevoel van rommel om je heen. Gelukkig heeft Sam een hulpverlener die Stichting Present inschakelde.

Op een warme zomerdag vertrekt onze groepenbegeleider Edgard met de bakfiets vol tuingereedschap naar het afgesproken adres. Hij vertelt: “De mensen van het Flexteam hebben vaker projecten met elkaar gedaan en dat is een plus punt voor de samenwerking. Men is dus min of meer op elkaar ingewerkt. De koffie en het water worden naar buiten gebracht waarvan het team daar dankbaar gebruikmaakt. De Flexers hebben minimale werkinstructie nodig om aan het werk te gaan. Het weer werkt vandaag mee en er waait telkens koele wind door de tuin, iets wat zeer gewaardeerd wordt na al die afgelopen hete dagen. Het gras, het onkruid en de heg zijn binnen enkele uren geknipt en gemaaid. De GFT- container is gevuld en volgens afspraak staan de zakken groen afval netjes in de hoek van de tuin. De bewoner kijkt erg blij en maakt grapjes over het hoge gras dat er stond. Als dank biedt hij het team nogmaals koffie met iets lekkers aan. We zitten gezellig in de tuin met de bewoner na te praten”.

De hulpverlener vertelt dat Sam en hij een aantal dagen na het project samen in de tuin hebben gezeten. Sam is sinds het project goed gehumeurd, heeft veel meer energie gekregen en heeft weer vertrouwen gekregen in andere mensen. Mooi hoe een project kan helpen bij het maken van een nieuwe start!

*Sam is een gefingeerde naam