Een hulpverlener verteld

20-04-2017

Als Consulent WMO ben ik vlak voor kerst 2016 op huisbezoek geweest voor een urgente aanvraag huishoudelijke hulp. Vanuit de thuissituatie van de alleenstaande vader werd duidelijk dat hij vanwege gezondheidsredenen geen taken in het huishouden kon doen. De huishoudelijke hulp gaf aan dat er eerst een schoonmaakbedrijf ingeschakeld moest worden. Meneer had echter geen geld, daarom werd stichting Present ingeschakeld.

Op een middag in januari zijn er drie vrijwilligers via Present actief aan de slag gegaan met de schoonmaak. Afgesproken is dat er drie dinsdagen een aantal vrijwilligers meneer kwamen ondersteunen om zijn woning schoon te maken. In het gesprek met de hulpontvanger hoorde ik met veel plezier hoe ontzettend goed dit project is aangepakt. Meneer was vol lof over de uitvoerende vrijwilligers en de wijze waarop hij is geholpen.

Projectleider van Present, Richard, heeft alles goed geregeld en de zaken op een prettige manier vooraf besproken. Hartelijk dank daarvoor. De vrijwilligers zijn drie dinsdagen geweest en kwamen zelfs een 4e dinsdag om de tuin aan te pakken. Meneer is hier heel erg blij mee en beseft dat deze actie veel invloed heeft op zijn revalidatie en herstel van zijn lichamelijke gezondheid.

Daarnaast is er op een zeer goede wijze invulling gegeven aan de samenwerking met de medewerker(s) van de Thuiszorg. Deze zorg zal de komende periode het huishoudelijke werk voor meneer kunnen gaan bijhouden.

De snelle en zeer zorgvuldige handelswijze door Present is van grote invloed geweest op het welzijn van meneer (en zijn kinderen) en dit zal zeker het herstel positief beïnvloeden en bespoedigen. Daarom wil ik jullie hierbij nogmaals hartelijk danken voor de ondernomen acties en de prettige samenwerking.

Lidwien Jansen
Wmo consulent Gemeente Epe