Nieuwkomers present

20-04-2017

In het najaar van 2015 is Present Epe-Heerde betrokken geweest bij de crisisnoodopvang van vluchtelingen in Epe. Dat aanbod van vrijwilligers bleef in 2016 bestaan; vluchtelingen en statushouders willen helpen. Voor de gemeente Epe was het een lange tijd onduidelijk op welke wijze zij gebruik van dit aanbod konden maken, ook voor hen was zoeken op welke wijze zij gastvrij konden zijn en hulp zouden gaan bieden aan vluchtelingen en statushouders.

Tijdens het voorjaar van 2016 zijn we hierover in gesprek gebleven met de gemeente Epe en samen met hen zijn er mooie activiteiten en plannen ontwikkeld:

  • Participatieverklaringstraject

Tijdens 5 bijeenkomsten geven vrijwilligers en medewerkers van Present en Koppel een training over de kernwaarden van de Nederlandse samenleving waarin; Vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie centraal staan. Aan het einde van de vijfde bijeenkomst ondertekenen de statushouders de verklaring waarin staat dat ze bekend zijn met deze kernwaarden. Statushouders zijn verplicht om dit traject te volgen.

  • Begeleidingstraject

De hierboven genoemde kernwaarden worden in ieder vrijwilligersproject dat via Present uitgevoerd wordt in praktijk gebracht. Present is daarom betrokken bij het begeleidingstraject, waarbij statushouders oa. als vrijwilligers aan het werk gaan.
Statushouders zijn gewend om in hun land van herkomst hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben, maar de manier waarop we dat in Nederland doen is nieuw voor hen.
Tevens biedt het hen de gelegenheid om via een Presentproject, samen met andere vrijwilligers aan het werk te gaan voor mensen die daarmee geholpen zijn. Hierdoor wordt de mogelijkheid gecreëerd te integreren, de Nederlandse taal te oefenen, werkervaring op te doen etc. Statushouders gaan gedurende 1,5 jaar een aantal projecten via Present uitvoeren. We mixen dit aanbod van hen met het aanbod van onze andere vrijwilligers en hopen dat we op deze manier via Present een bijdrage kunnen leveren aan iedereen die bij de projecten betrokken zijn; de statushouders, de vrijwilligers en de gastheren en -vrouwen die de hulp ontvangen. Door deze samenwerking kunnen we elkaar verder helpen en leren we elkaar beter kennen en begrijpen.

Door de medewerking die Present geeft aan bovenstaande activiteiten ervaren we steeds meer een eigen plek tussen de andere (welzijns-)organisaties in de gemeente Epe.