Mijn school is Present

20-04-2017

Dit kunnen beide middelbare scholen in Epe en Heerde zeggen!
Toen bekend werd dat de opbrengst van de Haringparty (serviceclub Lions) voor deze activiteit  bestemd zou zijn, zijn we in mei en juni de plannen gaan maken. Beide scholen hebben het onderdeel ‘Burgerschapsvorming’ oa. ingevuld door leerlingen in het 4e leerjaar kennis te laten maken met vrijwilligerswerk.

De RSG in Epe heeft voor de 4e jaar-leerlingen van het VMBO Zorg&Welzijn een themaweek georganiseerd waarbij de leerlingen via Present projecten hebben uitgevoerd. Na een presentatie door ons hebben de leerlingen een aanbod aan Present gedaan. Door zoveel mogelijk te streven naar een project dat aansloot op dit aanbod zijn de leerlingen in groepjes in Epe, Heerde en Vaassen aan het werk gegaan. Verschillende activiteiten zijn op die themadag met groot enthousiasme door hen uitgevoerd. En ook met groot enthousiasme hoorde we de evaluaties van de hulpontvangers terug!

De Noordgouw in Heerde heeft  aan de 4e jaar-leerlingen van Havo en VWO de opdracht gegeven vrijwilligerswerk te gaan doen. Zij vormen zelf werkgroepjes en bieden hun inzet aan. Tijdens de schoolvakanties, op vrije dagen en buiten de schooluren zijn ze actief met het uitvoeren van vrijwilligersprojecten via Present. Bij het schrijven van dit jaarverslag is het schooljaar nog niet voorbij en de projecten zijn nog in volle gang.