Vrijwilligersplatform gemeente Heerde

20-04-2017

De gemeente Heerde heeft in 2016 de samenwerking tussen de vrijwilligersorganisaties extra ondersteuning gegeven. Het Vrijwilligersplatform bestaat al meerdere jaren. Door op georganiseerde wijze met elkaar in gesprek te gaan over de mogelijkheden die iedereen heeft, elkaar te leren kennen door samen aan het werk te gaan kan ook deze vorm van participatie in de samenleving een meer waardevolle invulling krijgen.

Tijdens een aantal bijeenkomsten is gezocht naar ieders expertise, eigenheid en kwaliteiten. Door bij een aantal activiteiten samen aan het werk te gaan hebben we elkaar leren kennen en is een goede basis voor de toekomst ontstaan. Present Epe-Heerde heeft hierbij als bruggenbouwer een bijdrage aan geleverd.