ANBI status

Stichting Present Epe heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Epe

RSIN/Fiscaal nummer: 818916564

ANBI-status: stichting

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 153 79 440

E-mailadres: info@stichtingpresentepe.nl

Website: https://stichtingpresent.nl/epe-heerde/

Postadres: Postbus 214

Bezoekadres: 8170 AE Vaassen

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan                       Download

Verslaglegging:

Download het jaarverslag                       Jaarverslag Present 2015

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Egbert Dijkgraaf (voorzitter)
  • Frans Sellies (penningmeester)
  • Alie van den Berg ( secretaresse)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vakantiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn