Vacatures

Stichting Present is actief in de gemeente Epe en Heerde.
Het is onze passie om mensen naar elkaar te laten omzien.
Zo zorgen we samen voor een betere samenleving.
Om onze missie mogelijk te blijven maken zijn we op zoek naar een:

Bestuurslid
Het bestuur van Present is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming, het ontwikkelen en onderhouden van het netwerk met andere bestuurders in kerken, overheid en maatschappelijke organisaties en bestuurlijke contacten met Stichting Present Nederland. Het bestuur vergadert ongeveer 5 keer per jaar. Als lid van het bestuur verwachten wij dat je:

• Het christelijk geloof, een levende relatie met God, als basis hebt voor het leven
• Achter de visie en werkwijze van Present staat
• Affiniteit hebt met de breedte van kerken
• Hart hebt voor de gemeente Epe en Heerde, maatschappelijk betrokken bent
• Beschikt over een netwerk van relaties onder maatschappelijke organisaties, bedrijven of kerken
• De strategie voor het vervullen van onze missie mee kunt bepalen
• Als klankbord en steun voor het operationele team wilt functioneren
• Het  fondswerving voor je rekening wilt nemen

Ben je enthousiast over deze functie bij Present of heb je vragen naar aanleiding van deze vacature?
Neem dan contact op met het bestuur via bestuur@presentepe-heerde.nl