Gezocht: bestuurslid

28-01-2019

Present Ermelo is een daadkrachtige en flexibele organisatie die bestaande groepen helpt om zich in te zetten voor een ander die dat nodig heeft door een dag(deel) een praktische klus of een sociale activiteit uit te voeren. Present slaat zo een brug tussen groepen vrijwilligers die zich willen inzetten en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Die inzet gaat via maatschappelijke organisaties die in Ermelo actief zijn en de hulp komt zo terecht bij hen die het het hardst nodig hebben. Inmiddels bemiddelt Present Ermelo zo’n 50 projecten per jaar.

Wij zijn op zoek naar een

Algemeen bestuurslid

Het bestuur van Stichting Present Ermelo is eindverantwoordelijk voor de activiteiten van de stichting, de financiën, het beleid en het werkgeverschap. Het bestuur heeft een belangrijke rol in visievorming, het ontwikkelen en onderhouden van het netwerk met andere bestuurders in kerken, overheid en maatschappelijke organisaties en bestuurlijke contacten met Stichting Present Nederland. Het bestuur vergadert ongeveer 8 à 10 keer per jaar.

Als lid van het bestuur verwachten wij dat je:

  • Het christelijk geloof, een levende relatie met God, als basis hebt voor het leven
  • Achter de visie en werkwijze van Present staat
  • Affiniteit hebt met de breedte van kerken
  • Hart voor Ermelo hebt, maatschappelijk betrokken bent
  • De strategie voor het vervullen van onze missie mee kunt bepalen
  • Als klankbord en steun voor het operationele team wilt functioneren.

Ben je enthousiast over deze functie bij Present of heb je vragen naar aanleiding van deze vacature, neem dan contact op met Lisa Hofman via email: lisa.hofman@presentermelo.nl