ANBI status

Stichting Present Ermelo heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Ermelo

RSIN/Fiscaal nummer: 8562.34.990

ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06 15176063

E-mailadres: info@presentermelo.nl

Website: www.presentermelo.nl

Postadres: Van den Berghlaan 38, 3853 KR, Ermelo

Bezoekadres: Stationsstraat 133B, Ermelo

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Ga naar de jaarverslagen.

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Voorzitter: Nank Sein – Kaspers
  • Secretaris: Marianne Heidema – Bakker
  • Penningmeester: Anton Naberman (per 15 maart 2019)
  • Bestuurslid: Vacant
  • Bestuurslid: Vacant

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn