Aan het woord: ambassadeur Wout

13-08-2019

Tien jaar Present, tien verhalen.
Nee, dan zouden we een hoop mensen tekort doen. We hebben honderden verhalen, maar in het kader van ons jubileumjaar hebben we er tien uitgelicht in onze jubileumbrochure. Van vrijwilliger tot hulpontvanger, van flexbedrijf tot maatschappelijke organisatie, ze hebben allemaal een mooi verhaal om met u te delen.
We delen er hier graag ook weer één. Dit keer van Wout, een van onze ambassadeurs.

Wout Schonewille is Raadslid bij de ChristenUnie Gouda. Hij wil Gouwenaren stimuleren om meer naar elkaar om te zien. Enkele jaren geleden is hij daarom ambassadeur geworden bij Stichting Present Gouda. “Het is een mooie organisatie die echt het verschil
kan maken in de samenleving.”

Als ambassadeur brengt Wout Stichting Present regelmatig onder de aandacht. “Hiervoor gebruik ik al mijn contacten. Ik vertel over de missie van de stichting en benadruk wat de impact is van de activiteiten.”

Wout streeft naar een meer inclusieve samenleving waarin men echt samen leeft. “Ik geloof dat de essentie van mens-zijn is dat we in relatie staan, met elkaar en met God. Dat houdt in: jezelf verbinden en anderen ontmoeten.  Om dit te realiseren is het nodig om onze verzorgingsstaat uit te breiden met een participatiesamenleving en dit vraagt om nieuwe en innovatieve initiatieven. Stichting
Present heeft hiervoor de eerste stappen gezet.

Zij verbinden mensen, stimuleren vrijwilligerswerk en bieden hulp in moeilijke situaties. Hierdoor is Stichting Present in de huidige maatschappij essentieel geworden.” Los van het duidelijke doel dat Wout voor ogen heeft, vindt hij zijn ambassadeursschap ook gewoon leuk. “Ik krijg energie van de mensen die zo enthousiast werken aan verbinding. Zij weten en hebben ervaren hoe belangrijk
dit werkt is. Eigenlijk is iedereen die deelneemt aan de projecten van Present, een ambassadeur.”

Lees meer...