Aan het woord: Coördinator MVO Bedrijven & Fondsenwerving: Femke de Caluwé

09-12-2019

Femke de Caluwé zet zich al vier jaar in voor Present Gouda. Met haar eigen bedrijf, genaamd ‘Succes met je stichting’, adviseert en ondersteunt ze stichtingen met fondsenwerving. Ze zet zich zowel zakelijk als privé in voor kwetsbare kinderen. Haar missie: zoveel mogelijk kwetsbare kinderen een veilige en liefdevolle omgeving en toekomst bieden. Ze weet voor Present Gouda haar zakelijke expertise te combineren met vrijwillige inzet en is daarmee een voorbeeld voor ondernemers. In deze ‘Aan het woord’: hoe vrijwilligerswerk en een professionele carrière hand-in-hand kunnen gaan. Femke vertelt.

Kun je meer vertellen over jouw werkzaamheden voor Present?
“In het begin heb ik mij vooral bezig gehouden met communicatie en ondersteuning van de algemeen coördinator. Afgelopen jaar ben ik mij gaan richten op fondsenwerving en samenwerking met bedrijven. Daarbij zet ik Present Gouda op de kaart in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen.”

Je bent professioneel fondsenwerver?
“Via mijn bedrijf ‘Succes met je stichting’ ondersteun ik stichtingen met het werven van geld, tijd, middelen en/of expertise, zodat die stichtingen hun ambities en doelstellingen kunnen realiseren en zo optimaal van waarde kunnen zijn. Dat houdt in dat ik probeer een stevige financiële basis te leggen, waarmee het bestaansrecht van de stichting gewaarborgd is en waarmee ze langdurig steun kunnen genieten. Ik heb twintig jaar ervaring in het werken voor stichtingen, zowel vrijwillig als zakelijk. Ik heb daarnaast specifieke opleidingen en trainingen gevolgd, waaronder HEAO Communicatie en de beroepsopleiding Fondsenwerving.”

Hoe is deze passie voor fondsenwerving ontstaan?
“Dat is een bijzondere route geweest. Het gaat mij allereerst om het helpen van kinderen. Dat is mijn missie. Kinderen zijn de toekomst en hebben een veilige, vertrouwde en geliefde omgeving nodig om te kunnen ontwikkelen. Ik deed en doe dit onder andere door kinderen direct ‘met mijn eigen handen en voeten’ te helpen. Dit was en is ontzettend leuk en waardevol werk, maar de kwantitatieve impact is dan toch beperkt. Mijn ambitie en missie zijn groter; ik wil veel meer kinderen helpen. Door nu via fondsenwerving stichtingen te ondersteunen, kan ik samen met de stichtingen meer kinderen helpen en meer stichtingen ondersteunen. Het aantal kinderen dat ik uiteindelijk help, is nu groter. Daarnaast ben ik nog steeds dagelijks bezig met vrijwillige acties en help ik een aantal keer per jaar mee aan grote inzamelingsacties voor de vluchtelingen op Lesbos. Daar heb ik een aantal jaren terug nog geholpen in het vluchtelingenkamp.”

“Stichting Present heeft zo’n breed pallet aan activiteiten, dat je zelf sturing kan geven aan voor wie jij van nut wil zijn.”


Hoe verweeft jouw doelstelling zich met Present?

“Kinderen helpen kan op zo ontzettend veel manieren. Eén daarvan is ze helpen bij de thuis- of gezinssituatie. Erg belangrijk! Je huis is immers je basis. Met Present Gouda helpen we ook gezinnen en kinderen (in armoede) bij het herstel van hun thuissituatie. Vaak door het huis op te knappen, schoon te maken, de kinderkamers te schilderen of een laminaatvloer te leggen. Soms organiseert Present Gouda ook evenementen speciaal voor kinderen, zoals een gratis filmmiddag bijvoorbeeld. Maar ook als jij je liever inzet voor ouderen, eenzamen, zieken, armen, minder validen, mensen met een verstandelijke beperking of vluchtelingen, ben je bij Present Gouda aan het juiste adres. De stichting heeft zo’n breed pallet aan praktische en sociale activiteiten. Je kunt voor zoveel mensen van nut zijn en hier ook zelf sturing aan geven. En wanneer je iemand helpt, help je daarmee ook vaak de mensen in zijn of haar omgeving.”

Hoe combineer je jouw professionele activiteiten met vrijwillige?
“Zakelijk en privé zijn bij mij één geheel. Mijn missie is niet alleen op mijn zakelijke leven ingesteld, maar is iets waar ik me dagelijks mee bezighoudt, zowel zakelijk als privé. Wat ik privé doe, draagt bij aan mijn zakelijke doelstellingen en visa versa. Hierdoor kan ik 365 dagen per jaar bijdragen.”

Maar hoe kun je dit doen als je een groot bedrijf leidt?
“Dan kun je Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO), dus activiteiten doen ten behoeve van lokale of maatschappelijke doeleinden. Daarbij is het belangrijk om activiteiten te kiezen die bij het bedrijf passen of nauw samengaan met de dagelijkse bedrijfsvoering. Maakt jouw bedrijf meubels? Denk dan aan tafels en stoelen maken voor arme gezinnen, sportclubs of buurthuizen. Run je een makelaarskantoor, geef dan bijvoorbeeld gratis advies. Zoek activiteiten die passen bij jouw expertise, wensen of talenten. Daarnaast moet je duidelijke grenzen stellen: binnen een bepaalde regio, alleen dat ene buurthuis of die groep mensen. Want alleen zolang het haalbaar is, blijft het leuk. Bij Present Gouda adviseren we bedrijven ook als ze vragen hebben over MBO en de juiste activiteiten voor hen.”

“Professionele en vrijwillige activiteiten combineren kan door Maatschappelijk Betrokken te Ondernemen.”


Hoe neem je als bedrijf je medewerkers mee bij MBO?

“Ik zou aanraden om als directeur of manager zelf ook deel te nemen aan de activiteiten die organiseert. Daarmee laat je zien dat het voor het bedrijf belangrijk is en dat het niet de medewerkers wordt opgelegd. Probeer acties ook altijd door teams te laten doen. Dat versterkt de band onderling en geeft extra motivatie. Laat daarnaast ook blijken dat je de inzet van je medewerkers waardeert en stimuleer eigen inbreng en ideeën. Al met al geloof ik dat iedereen zich wel in wil zitten voor anderen. Men moet het alleen dichtbij zichzelf zoeken.”

Hoe ziet jouw toekomst bij Present Gouda eruit?
“Ik wil mij graag nog enkele jaren blijven inzetten. We hebben al mooie resultaten geboekt en waardevolle fondsen ontvangen, maar ik wil graag verder bouwen aan die stabiele financiële basis. De stichting is erg goed op weg en groeit, zowel in het aantal vrijwilligers als in het aantal aanvragen vanuit hulpverleners. Dit vraagt ook om meer geld, tijd en expertise. We willen daarbij ook zorgdragen voor de kwaliteit en de juiste impact realiseren. We zouden het liefst niet nodig zijn als stichting, maar dat is helaas nog niet haalbaar.”

Wil je kennis maken met Femke of meer te weten komen over Maatschappelijk Betrokken Ondernemen met Stichting Present? Neem gerust eens contact met ons op.


Stichting Present Gouda

Bachstraat 3
2807 HZ Gouda
T. +31 (0) 6 442 565 10
E. info@presentgouda.nl

Femke de Caluwé
T. +31 (0) 22 62 58 13
E. femke@presentgouda.nl

 

Lees meer...