Aan het woord: Sociaal Cultureel Werker Rim de Bruijn

18-09-2019

Rim de Bruijn werkt als Sociaal Cultureel werker voor De Klup, een vrijetijdsorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. Ze brengen deze mensen met elkaar in contact door, onder begeleiding van vrijwilligers, activiteiten te ondernemen. Daarbij proberen ze hun cliënten ook te leren om naar anderen om te zien en uit zichzelf vaker iets voor een ander te doen. De Klup en Present Gouda zijn al jaren trouwe partners bij activiteiten, waar Rim ook nauw betrokken bij is. Rim is present en laten we daarom graag aan het woord om meer te vertellen over zijn werk en motivaties.

 

Hoe ben je bij De Klup terecht gekomen?

Ik werk al sinds 1995 bij De Klup. Het begon met een stage, waarna ik een baan kreeg aangeboden. Nu werk ik als coördinerende beroepskracht in de rol van Sociaal Cultureel Werker en denk ik mee over de activiteiten die we met Present Gouda organiseren. Daarbij sta ik midden tussen de vrijwilligers. Leuk hoor!”

 

Weet je hoe De Klup en Present Gouda elkaar hebben ontmoet?

De Klup kent Stichting Present al sinds haar eerste jaren. Dat is dus ruim tien jaar. Present ontstond in Gouda toen organisaties, waaronder De Klup, elkaar steeds meer gingen opzoeken. Hier was een uitstekende coördinerende rol voor Present weggelegd en het was al snel duidelijk dat ze veel te bieden hadden. We zochten naar aansluiting en mogelijkheden om samen te werken. Dat heeft geleid tot succesvolle activiteiten en bijzondere ontmoetingen.”

 

Wat was precies die aansluiting?

Wat De Klup kenmerkt is ons vrijwilligersbestaan. Er zijn wel beroepskrachten betrokken voor wat professionele bijval, maar De Klup is vooral een welzijnsorganisatie en tegelijkertijd een soort informele zorg. Er komen ook regelmatig vrijwilligers via Present Gouda bij ons. Op basis van hun aanbod: we gaan ervan uit dat iedere vrijwilliger bepaalde interesses heeft. We passen onze activiteiten hierop aan. Deze werkwijze ligt in lijn met die van Present.”

 

We passen onze activiteiten aan op het aanbod en de interesses van de vrijwilligers.”

 

Kun je enkele succesprojecten noemen?

We zijn erg trots op de wijkeethuizen in Gouda Oost en West. Onder aanvoering van o.a. buurtbewoners en organisaties zorgen we er voor dat er, op een laagdrempelige manier, de hele week gezellig met elkaar gegeten kan worden. Daarnaast hebben we al mogen genieten van vrijwilligers van de Rabobank, de ChristenUnie en het managementteam van Promen. Bijzonder om ook betrokkenheid te zien vanuit deze grote namen.”


Er is duidelijk succes. Wat is volgens jou de succesfactor achter de samenwerking tussen Present en De Klup?

Het belang van samenhang! Niemand zal ontkennen dat het goed is dat mensen een beetje naar elkaar omkijken. De één redt het wat makkelijker in het leven dan de ander. We hebben ontdekt dat activiteiten een mooi middel zijn om verbinding tot stand te brengen. Het zijn namelijk de activiteiten waarbij vrijwilligers het samen oppakken. Ze organiseren dan bijna zichzelf. Iemand zei eens: “Geluk dat langer blijft hangen ontstaat door activiteiten die een mens nieuwe vaardigheden opleveren, een bijdrage leveren aan andermans welzijn en sociaal contact versterken.” Daar ben ik het helemaal mee eens!”

 

Niemand zal ontkennen dat het goed is dat mensen een beetje naar elkaar omkijken

 

Wat is jouw persoonlijke motivatie?

Vrijwilligerswerk vind ik een fascinerend fenomeen. Al sinds mijn studententijd heeft deze interesse mij verbonden aan De Klup. Ik vind het mooi dat De Klup er is voor mensen met een verstandelijke beperking, maar net zo mooi vind ik het vrijwilligersbeleid van De Klup en de wijze van omgang met de vrijwilligers. Dit behoort tot mijn grotere drijfveren om dit werk te doen. Ik wil de omgang tussen mensen, met en zonder beperking, stimuleren en hen laten zien hoe bruisend het leven is met elkaar.

Wil jij je, wellicht samen met vrienden, familie of collega’s, inzetten voor activiteiten van De Klup of projecten van Stichting Present? Neem gerust eens contact met ons op.

Stichting De Klup
Bloemendaalseweg 68
2804 AB Gouda
T. +31 (0) 182 527 566
E. info@deklupgouda.nl
I. www.deklupgouda.nl

Stichting Present Gouda
Bachstraat 3
2807 HZ Gouda
T. +31 (0) 6 442 565 10
E. info@presentgouda.nl

 

 

Lees meer...