Economische en maatschappelijke winst: een helder voorbeeld laat het zien

21-10-2019

Enkele jaren terug heeft Present Nederland de opdracht gegeven aan Movisie en het Instituut voor Publieke Waarden om samen een document op te stellen waarin het werk en de opbrengst van Present uiteen wordt gezet. Dit document is genaamd Presenting Present. Hier kun je het hele rapport inzien.

Het opstel is positief over Present. Over onze manier van inzet van vrijwilligers werd gezegd: het vrijwilligerswerk van de toekomst. Ook is de economische en maatschappelijke winst aanzienlijk te noemen. Maar hoe zit dat nu eigenlijk? Hoe draagt een project van Present nu werkelijk bij aan maatschappelijke en economische winst?

Om op bovengenoemde vraag het antwoord te geven, hebben we een casus opgezet. Een fictief verhaal, maar met een realistisch verloop, werkelijke tarieven en een representatief personage voor een gemiddeld Present project in Nederland. Dit voorbeeld geeft aan hoe het kan lopen en hoe die economische en maatschappelijke winst ontstaat.

De voorbeeldsituatie van Angela
Angela is 29 en woont in Zwolle. Enkele jaren terug heeft ze via de woningbouw een eigen woning betrokken. Een grote stap, want Angela lijdt al van jongs af aan aan angststoornissen. Gelukkig niet ernstig, maar de aanvallen halen haar wel zo nu en dan uit haar ritme. Door een tegenslag op haar werk is Angela de afgelopen maanden niet in staat geweest om haar huishouden goed te regelen. Haar huis is versloft, vies geworden en er is geen onderhoud geweest. De situatie is voor Angela uit de hand gelopen; ze ziet niet meer waar ze moet beginnen en dit leidt alleen maar tot meer angsten. Ook is ze eenzaam geworden, omdat ze geen vrienden en familie meer durft uit te nodigen.

Uit de situatie van Angela kunnen we opmaken dat ze éénmalig ondersteuning nodig heeft. Ze kan prima voor zichzelf zorgen, maar haar huidige situatie prikkelt haar zwakke plek. Hierdoor weet ze niet hoe ze zelfstandig de verandering kan doorvoeren. Ze zit in een neerwaartse spiraal. Dit kan iedereen overkomen. Als de situatie van Angela nog meer zou verslechteren, dreigt er uit-huis plaatsing. Een dergelijk actie kost een woningcorporatie gemiddeld € 6.000,-. Tevens zou er vervangende opvang geregeld moeten worden voor Angela. Dit kost vaak € 100,- per dag. Als dit een half jaar zou duren, kost dat circa € 18.000,-. Dit zijn maatschappelijke kosten.

Hulp via de woningbouw en Present
De situatie van Angela is opgemerkt door haar woningbouw. De woningbouw heeft Present gevraagd of ze Angela kunnen helpen met het opknappen van haar huis. Het volgende weekend stonden vijf vrijwilligers paraat om Angela’s huis onder handen te nemen. Ze hebben haar huis opnieuw geverfd en behangen, haar afval afgevoerd en haar huis schoongemaakt. Een nieuwe start voor Angela.

De woonsituatie van Angela is hersteld. Ze kan haar oude levensritme weer oppakken en vasthouden in haar eigen huis. De vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt, hebben een economische waarde van € 720,-. Dat is dus een stuk minder dat de kosten voor uit-huis plaatsing. Ook zijn de angstaanvallen van Angela afgenomen. Eerstelijns hulpverlening vanuit de GGZ is dus voorkomen. Dit komt neer op circa € 8.000,- maatschappelijke kosten. Door Angela op de beschreven manier te helpen, is er slechts € 2.400,- aan economische, professionele hulp betaald.

 

Een sociaal leven
Het vernieuwde huis van Angela heeft haar zelfvertrouwen gegeven. Ze durft weer contact te maken met mensen en nodigt geregeld familie uit om op de koffie te komen. Ook houdt ze met vriendinnen weer filmavonden op de bank.

Stabiele en comfortabele huisvesting dragen bij aan hoe iemand zich voelt. Dit is goed te zien aan Angela. Ze heeft weer zelfvertrouwen gekregen en maakt contact met andere mensen. Dit heeft haar sociale netwerk versterkt. Een goed sociaal netwerk kan terugval in de toekomst ook weer helpen voorkomen. De berekening uit het document Presenting Present geeft aan dat eigen kracht en een sociaal netwerk gemiddeld € 3.200,- aan maatschappelijke kosten voorkomen.

Als we een totaalsom maken, is er voor het project van Angela circa € 3.000,- aan maatschappelijke en economische kosten gemaakt. Indien er geen hulp was gekomen, had dit op kunnen lopen tot circa € 35.000,-.

Op tijd ingrijpen kan dus veel voorkomen.

Lees meer...