ANBI status

Stichting Present Gouda heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Gouda
RSIN/Fiscaal nummer: 8201.79.772
ANBI-status: Ja

Contactgegevens

Telefoonnummer: 06-44256510
E-mailadres: info@presentgouda.nl
Website: www.presentgouda.nl

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan:                      Download beleidsplan

Verslaglegging:

Download het jaarverslag:                       Download jaarverslag 2012
(oudere jaarverslagen kunt u hier vinden)

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Dhr. J. Hagoort (voorzitter)
  • Ad van der Schoot (secretaris)
  • Johan Bremmer (penningmeester)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vacatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn