Historie Present Gouda

Missie en visie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

De formule van Present bouwt een brug tussen aan de ene kant een groot potentieel aanbod van flexibel beschikbare mensen die zich willen inzetten voor de ander, en aan de andere kant de vraag naar ondersteuning vanuit de samenleving. Present wil groepen die incidenteel hun handen willen aanbieden voor klus- of verhuis- of schoonmaakprojecten in contact brengen met mensen die hulp nodig hebben omdat zij zelf niet de gezondheid, het netwerk of het geld hebben om dat te (laten) doen. Hierbij wordt nadrukkelijk de samenwerking gezocht met maatschappelijke organisaties. Een groep kan aangeven wanneer een dag of een dagdeel beschikbaar wordt gesteld. Dit aanbod brengt Present onder de aandacht van bestaande maatschappelijke organisaties. Voor deze organisaties is het aanbod van een groep een mogelijkheid die benut kan worden als een impuls voor bestaande trajecten met cliënten. Een groep van 7 personen die 7 uur aan het werk wil gaan, stelt op één dag dan 49 uur in een keer beschikbaar.

Bruggen willen we slaan tussen mensen die willen geven en mensen die iets nodig hebben. Mensen die daardoor elkaars leefwereld binnen treden, waardoor ontmoeting ontstaat tussen generaties, culturen, buurten en achtergronden. Daardoor bouwen we aan een samenleving waar begrip en oog is voor elkaar, en waarin mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Present is een formule die werkt, zo blijkt ook in Gouda. In ruim 7 jaar heeft Present Gouda het bestaansrecht bewezen door een vaste plek in te nemen in de Goudse samenleving. Present is ervan overtuigd dat mensen bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en voor de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen echter groot. Present Gouda faciliteert de bereidheid door een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Present brengt mensen in beweging voor elkaar.

Waar we in 2010 begonnen met het organiseren en matchen van 18 projecten staat de teller eind 2016 op 141 projecten. (praktisch en sociaal).

141 projecten waarbij 785 vrijwilligers bij betrokken waren die samen bijna 2500 vrijwilligersuren maakten.

Een enorme groei waarbij we kunnen concluderen dat Present het vrijwilligerswerk van de toekomst heeft. Het instituut Publieke Waarden heeft dit ook zo benoemd in het rapport Presenting Present.

Eenmalig, afgebakend en georganiseerd vrijwilligerswerk voor groepen betreft een werkwijze die veel medewerkers en gemeenteleden van kerken, bedrijven, scholen, studentenverenigingen, gezinnen, vriendenclubs, collega’s en de overheid enorm aanspreekt.

Succesfactoren van de Present formule:

Er zijn een aantal succesfactoren die bepalend zijn voor de formule en de werkwijze van Present.

Het meest essentiële aspect van de bepalende succesfactoren is dat Present uitgaat van de groep die zich aanbiedt: de groep is het uitgangspunt en de werkwijze van Present is daarop gebaseerd. Om dit te bereiken:

  • zoekt Present een project voor een groep en geen groep voor een hulpvraag. Present werkt vanuit het aanbod van de vrijwilliger!
  • is Present zelf geen hulpverleningsinstantie. Iemand die hulp nodig heeft kan geen aanvraag doen bij Present. De hulpvragen worden gekanaliseerd via een maatschappelijke organisatie.
  • worden heldere afspraken gemaakt en voorwaarden gesteld, zodat de gever dat kan geven wat hij aangeboden heeft.
  • worden groepen zorgvuldig begeleid
  • wordt door de lokale initiatiefnemers in een plaats een infrastructuur voor zowel het aanbod als de vraag opgebouwd, waardoor het aantal groepen dat zich inzet zeer sterk kan groeien.