Als Vriend

Het werk van Present Gouda groeit. Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar wordt iedereen blij van! En om dit werk te blijven doen heeft Present u hard nodig.

Steun Present Gouda als Vriend

Om een blijvende impact te houden zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van Present omarmen. Vrienden van Present vinden het belangrijk dat er in de samenleving omgekeken wordt naar kwetsbare mensen en steunen daarom financieel het werk van Stichting Present. Vrienden maken het mogelijk dat we als Present ons werk kunnen blijven doen.

Een Vriend van Present Gouda is enthousiast over het werk van Present en wil hierin een aandeel hebben en mede-eigenaar zijn. Een Vriend vindt het belangrijk dat er in samenleving omgekeken wordt naar kwetsbare mensen en steunt daarom  financieel het werk van Stichting Present Gouda. Vrienden maken het mogelijk dat we als Present ons werk kunnen blijven doen.

Waarom Vriend van Present Gouda worden?

Op dit moment organiseren we als Present Gouda  een groeiend aantal  projecten per jaar. Daarnaast investeren we tijd in voorlichting, samenwerking en goed overleg met de lokale zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente, politieke partijen, kerken, bedrijven, etc. We doen dit allemaal zoveel mogelijk met vrijwilligers. Maar om de continuïteit én de kwaliteit van het werk te garanderen is een klein team van vaste krachten nodig. Dat kost gewoonweg geld. Daarom hebben wij óók financiële steun nodig. Een deel van wat er nodig is, krijgen we van de gemeente en verschillende kerken. Maar dat is nog niet voldoende. Daarom is de steun van Vrienden hard nodig!

Hoe word u Vriend van Present Gouda?

Klik hier en neem uw aandeel in Gouda > deel uw enthousiasme > word Vriend van Present Gouda!

Of doe een schenking en maak gebruik van het belastingvoordeel!