Schenken met belastingaftrek

Kotterwerf 8MET PRESENT WILLEN WE EEN BRUG SLAAN TUSSEN MENSEN DIE IETS TE BIEDEN HEBBEN EN MENSEN DIE DAARMEE GEHOLPEN KUNNEN WORDEN. HELP JE MEE?​​

Schenken aan Present Gouda kan op twee manieren: een éénmalige schenking (éénmalige gift) of een periodieke schenking (gift). Beide zijn voor de Inkomstenbelasting aftrekbaar omdat Present Gouda een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Zo kun je tot 52% van jouw donatie terugkrijgen van de Belastingdienst. Voor de aftrek van eenmalige giften en (losse) schenkingen gelden drempels en maximale bedragen. In het geval van een periodieke schenking geldt de drempel niet en is jouw schenking ieder jaar fiscaal aftrekbaar.

EENMALIGE GIFT

Een eenmalige gift is aftrekbaar wanneer het voldoet aan deze voorwaarden:

 • Present Gouda is een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
 • Present Gouda levert geen tegenprestatie voor de gift;
 • Je doet de gift vrijwillig;
 • Het valt aan te tonen met schriftelijke stukken zoals bankafschriften of kwitanties dat de gift is gedaan;
 • Het totale bedrag van de gift is meer dan het drempelbedrag;
 • Voor de gift mag men in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

Voor gewone giften gelden een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen, met een minimum van € 60,-. Wat er meer is betaald dan het drempelbedrag mag men aftrekken. Meer aftrekken dan het maximum mag niet. Dat is 10% van het drempelinkomen.

PERIODIEKE SCHENKING

Met een periodieke schenking steun je Present Gouda structureel waardoor het voor ons mogelijk is om ons werk voor langere tijd uit te voeren. Bovendien is jouw periodieke schenking hierdoor altijd volledig aftrekbaar. Er geldt geen drempelbedrag. Je kunt een periodieke schenking doen door (éénmalig) een formulier in te vullen waarin je aangeeft vijf jaar lang een schenking te doen aan Present Gouda. Na het invullen onderteken je dit formulier en stuur je het naar ons. Wij vullen dan ons ANBI-nummer in en het referentienummer om het geld over te maken. Een periodieke schenking kun je ook laten vastleggen bij de notaris maar het is eenvoudiger om het formulier in te vullen waarin de periodieke schenking wordt vastgelegd.

Je maakt zelf jaarlijks het bedrag aan ons over, tenzij je kiest voor een automatische incasso. Vul dan ook het formulier betalingsvolmacht periodieke gift in geld in.

Een periodieke schenking is aftrekbaar wanneer het voldoet aan deze voorwaarden:

 • Present Gouda is een algemeen nut beogende instelling (ANBI);
 • Present Gouda levert geen tegenprestatie voor de schenking;
 • De schenking is vastgelegd in een overeenkomst;
 • Je doet de schenking vrijwillig en minimaal een keer per jaar, vijf jaar lang;
 • Het valt aan te tonen met schriftelijke stukken zoals bankafschriften of kwitanties dat de schenking is gedaan;
 • Het totale bedrag van de schenking is meer dan het drempelbedrag;
 • Voor de schenking mag men in totaal niet meer aftrekken dan het maximum.

HOE REGEL IK EEN PERIODIEKE SCHENKING?

 1. Download de overeenkomst Periodieke schenking in geld;
 2. Download de betalingsvolmacht Periodieke schenking in geld, indien je het bedrag niet zelf jaarlijks overmaakt;
 3. Vul de formulieren in, dit kan digitaal of in print;
 4. Stuur de ingevulde formulieren op naar ons per post: Present Gouda, t.a.v. Femke de Caluwé, Bachstraat 1, 2807 HZ, Gouda. Wij vullen de documenten aan en jij ontvangt een volledig ingevuld exemplaar van ons terug.