Aanmeldformulier praktische hulpvraag Gemeente Groningen

Er zijn regelmatig groepen die zich via Present in willen zetten. Met dit formulier kunnen hulpverleners een praktische hulpvraag aanmelden die voldoet aan de criteria van Present. Dit houdt voor de hulpontvanger/cliënt in dat deze beschikt over:

  • onvoldoende geld,
  • onvoldoende netwerk en/of
  • onvoldoende gezondheid.

Houd bij het melden van een project er rekening mee dat:

  • de hulpverlener verantwoordelijk is voor de cliënt en (gedeeltelijk) aanwezig dient te zijn tijdens de dag van het project,
  • de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor de hulpvraag (en we het project dan niet uit kunnen voeren).
  • een hulpvraag voor een groep van 4 a 5 personen is vaak beter te matchen dan een kleine klus voor 2 of 3 personen.
  • Present de informatie uit de hulpvraag deelt met de groep vrijwilligers die zich gaat inzetten. Besef dus goed welke informatie je deelt.
  • dat we ervan uitgaan dat je onze werkwijze kent.

Heb je een hulpvraag elders in de provincie? Meld deze aan bij Present Zuidoost Groningen, Noord-Groningen of Midden-Groningen.

NB! Wij kunnen de hulpvraag alleen in behandeling nemen als deze concreet is. Het heeft dus geen zin om alvast een hulpvraag in te dienen voor de toekomst. Bijvoorbeeld een toekomstige verhuizing als de hulpontvanger nog niet weet waar naartoe verhuisd moet gaan worden.