Werkwijze

Present slaat een brug tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Als makelaar in vrijwilligerswerk bieden wij de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Voor 1 dagdeel of voor langere tijd, dat is helemaal uw keuze.

Onze werkwijze in zeven stappen:

1.    Informatiebijeenkomst
Een groep vrijwilligers nodigt een medewerker van Present uit voor een presentatie. Het hele traject en werkwijze worden uitgelegd.

2.    Start: aanmelding
De groep besluit op pad te gaan naar de medemens en bepaalt wat ze wil doen en wanneer.

3.    Koppeling groep & cliënt 
Present matcht de wensen van de groep met een hulpvraag van de cliënt. Dit verloopt altijd via een maatschappelijke instelling.

4.    Projectbezoek: eerste kennismaking
Er vindt een eerste ontmoeting plaats tussen een vertegenwoordiger van de groep en de hulpvrager, waarbij ook Present en de hulpverlener aanwezig zijn. De groepsvertegenwoordiger stelt zijn groep voor. Alle praktische zaken van het project worden afgesproken. Het gesprek vindt plaats op de locatie waar het project ook wordt uitgevoerd.

5.    Projectdag: samen de ‘handen uit de mouwen’
Op de projectdag ga je samen als groep en hulpontvanger aan de slag volgens het afgesproken plan. Present en de hulpverlener zijn bij de start en afsluiting aanwezig.

6.    Evaluatie en reflectie
Je hebt je ingezet voor en met je medemens. Welke nieuwe inzichten heeft het project je opgeleverd? Ben je anders naar je woonplaats gaan kijken? Ben je anders naar jezelf gaan kijken? Wat voor medemens ben jij (voor een ander)?

7.    Mogelijke vervolginzet
Wellicht ben je enthousiast geworden om nogmaals een ‘Present-route te gaan’ en weer andere medemensen te ontmoeten. Van harte welkom.