Niet alleen! Hulpverlener in tijden van Corona

Beste hulpverlener,

Er zijn veel gezinnen, vrienden, collega’s, kerkleden en andere mogelijke groepen die zich de komende tijd willen inzetten voor kwetsbare mensen in hun buurt. Present wil deze groepen stimuleren om zich de komende periode te verbinden aan één of meerdere echt kwetsbare mensen in de buurt.

Jij kan hier cliënten aanmelden die het de komende tijd nog lastiger krijgen dan ze al hadden (ouderen, mensen met een verstandelijke
beperking die nu niet meer naar de dagbesteding gaan en zich thuis zorgen maken). We gaan voor digitale ontmoetingen in de vorm van een appje, een telefoongesprek, hond uitlaten of het doen van boodschappen zodat ze weten dat anderen aan hen denken.

We dragen graag bij op een manier die aanvullend is, zoals we dat altijd al doen. Er zijn namelijk mensen die hulp niet geregeld krijgen via de bestaande kanalen zoals Facebook en het Rode Kruis, bijvoorbeeld omdat ze de taal niet goed spreken, geen Facebook/Whatsapp hebben en of de (sociale) vaardigheden niet hebben om het zelf te regelen. Juist voor die mensen willen we graag hulp organiseren.

Mijn cliënt(en) heeft/hebben hulp nodig (1 formulier per adres)

Via onderstaand formulier kun je hulpvragen bij ons indienen voor een cliënt/cliënten:

  • met onvoldoende netwerk, financiële middelen en/of gezondheid om de hulp zelf te regelen en
  • die de komende tijd bemoediging/hulp nodig hebben en
  • die bemoediging/hulp niet kunnen realiseren via andere initiatieven (eigen netwerk, FB of Rode Kruis) en
  • die wordt/worden begeleid door jou als hulpverlener.

NB: houd bij het melden van een hulpvraag er rekening mee dat de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor je hulpvraag.

We passen onze werkwijze aan, zodat de hulp zo snel mogelijk geboden kan worden. Dit betekent dat we voorafgaand aan de hulp van vrijwilligers geen kennismakingsbezoek plannen.

Bij alle hulp die wij via onze vrijwilligers bieden, vragen we om zorgvuldig de richtlijnen van de Rijksoverheid te volgen.