Meehelpen als kerk

Present werkt samen metBij veel kerken groeit het verlangen om in de eigen lokale omgeving dienend aanwezig te zijn, om als christenen het geloof in de praktijk te brengen met concrete naastenliefde.

Daarbij kun je als kerk voor een aantal vragen komen te staan.

  • Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat dat werk niet alleen op de schouders van de diaconie of een groepje gemeenteleden terechtkomt?
  • Hoe bereik je de mensen die hulp echt het beste kunnen gebruiken?
  • Welke hulp kun je bieden, wat sluit aan bij de talenten van de gemeenteleden en hoe krijg je en houd je hen enthousiast?

Hier kan Present bij helpen!

Delen wat we ontvangen hebben

Present Groningen werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Groningen samen. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen wat we ontvangen hebben. Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren. Speciaal voor gespreksgroepen heeft Present een studie ontwikkeld met het thema: ‘Armoede, kan ik er wat aan doen?’ 

Present organiseert en begeleidt

Voor kerkgroepen organiseren wij twee type Presentprojecten:

  • Praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.
  • Sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen

Een project wordt altijd georganiseerd op basis van jullie wensen en beschikbaarheid. Na jullie aanmelding nemen we contact op om deze te inventariseren.

TijdCollecte

Een van onze werkvormen is het Kerk Present-Programma met als praktische toepassing de Tijd-Collecte. Kort gezegd wordt het doneren van geld vervangen door het doneren van je tijd. Je doneert een deel van je eigen tijd om een Presentklus te doen. De gemeenteleden bepalen zelf wat ze willen doen: schilderen, tuinklus, schoonmaken of een activiteit met een bepaalde doelgroep.

Klik hier voor uitgebreide informatie over het Kerk Present-Programma.

Geen kosten

Deelname aan een vrijwilligersproject is kosteloos. Je doneert alleen je tijd en de liefde die je van God hebt ontvangen.

Diaconale reis

Op zoek naar een invulling voor een diaconale reis? Ook daarvoor kan je terecht bij Present. Present Groningen krijgt regelmatig bezoek van kerkelijke gemeenten van wie de jeugd Presentklussen doet als onderdeel van een diaconale reis.

Lees hier over zo’n energieke groep jongeren op diaconale reis.

Meld je aan of neem contact met ons op voor een kennismaking of presentatie.

Enthousiast?

Enthousiast en meteen een berichtje sturen naar je gemeenteleden of bijbelkring? Deel het onderstaande bericht!

“Ik kwam dit tegen en wil het met je delen! Present biedt de mogelijk aan om iets voor een ander te betekenen en tegelijkertijd een activiteit samen te delen. Ik ben er enthousiast over. Meer informatie vind je op www.presentgroningen.nl/meedoen-als/kerk/.”