Meedoen als kerk

Present werkt samen metBij veel kerken groeit het verlangen om in de eigen lokale omgeving dienend aanwezig te zijn, om als christenen het geloof in de praktijk te brengen met concrete naastenliefde.

Daarbij kun je als kerk voor een aantal vragen komen te staan. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat dat werk niet alleen op de schouders van de diaconie of een groepje gemeenteleden terechtkomt? Hoe bereik je de mensen die hulp echt het beste kunnen gebruiken? Welke hulp kun je bieden, wat sluit aan bij de talenten van de gemeenteleden en hoe krijg je en houd je hen enthousiast? Hier kan Present bij helpen!

Delen wat we ontvangen hebben

Present Groningen werkt op diaconaal vlak met diverse kerken in Groningen samen. Vanuit onze eigen christelijke motivatie geloven wij dat het goed is om te delen wat we ontvangen hebben. Present wil kerken en kringen helpen om via vrijwilligerswerk handen en voeten te geven aan het omzien naar kwetsbare mensen over de eigen kerkmuren. Speciaal voor gespreksgroepen heeft Present een studie ontwikkeld met het thema: ‘Armoede, kan ik er wat aan doen?’ 

Present organiseert en begeleidt

Voor kerkgroepen organiseren wij twee type Presentprojecten:

  • Praktische projecten: helpen verhuizen, opknappen of schoonmaken van een woning of het opknappen van een tuin.
  • Sociale projecten: koken voor dak- en thuislozen, het organiseren van een gezellige middag voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking of koffiedrinken met eenzame ouderen

Een project wordt altijd georganiseerd op basis van jullie wensen en beschikbaarheid. Na jullie aanmelding nemen we contact op om deze te inventariseren.

TijdCollecte

Een van onze werkvormen is het Kerk Present Programma met als praktische toepassing de Tijd-Collecte. Interesse? Kijk hier voor meer informatie.

Geen kosten

Deelname aan een vrijwilligersproject is kosteloos.

Link voor kerken

Meld je aan of neem contact met ons op voor een kennismaking of presentatie.