ANBI status

Stichting Present Groningen heeft een ANBI status, uw financiële steun is daardoor aftrekbaar voor de belasting.

Algemeen

Statutaire naam: Stichting Present Groningen

Bank: NL33 INGB 0002.585.252

RSIN/Fiscaal nummer: 817547174

ANBI-status: Stichting – actueel

Contactgegevens

Telefoonnummer: 050 – 577 8538

E-mailadres: info@presentgroningen.nl

Website: www.presentgroningen.nl

Postadres: Postbus 11130, 9700 CC in Groningen

Bezoekadres: Akeleiweg 204 in Groningen. We hebben kantoor in het gebouw van NOVO. Vooraf een afspraak maken voor een bezoek is wel zo handig omdat we ook regelmatig afspraken buiten de deur hebben.

Doelstelling

Missie

Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

Visie

Een beweging op gang brengen in de samenleving waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

Actueel beleidsplan:

Download het beleidsplan                       Download

Verslaglegging:

Download het jaarverslag                       Zie onze pagina met jaarverslagen

Bestuur:

Samenstelling bestuur:

  • Henk Kooistra (Voorzitter)
  • Anton Kramer (Penningmeester)
  • Klaas Harm Koop (Secretaris)

Beloning

  • Onkostenvergoeding bestuur: nee
  • Niet-bovenmatig vakatiegeld bestuur: nee
  • Toelichting vergoeding bestuur: bestuursleden zijn onbezoldigd
  • Beloningsbeleid medewerkers: conform CAO Zorg & Welzijn