Medewerkers en bestuur

Operationeel team

 • Ina Drent – projectcoördinator | werkdagen: maandag- en woensdagmorgen
 • Nanne Heeringa – administratie | werkdag: woensdagmorgen
 • Andries v.d. Heide – tijdcollectes en ICT | werkdagen: maandag- en woensdagmorgen
 • Peter Heidema – projectcoördinator | werkdagen: maandagmiddag en woensdagmorgen
 • Henk Jan van Loon – contactpersoon groepen | werkdag: maandag
 • Babette Versloot – coördinator | werkdagen: maandag, woensdag en vrijdagmorgen

Trainees en stagiaires

 • Nienke Bak – Trainee | werkdagen: maandagmiddag en vrijdagmorgen
 • Milenco Dol – Trainee | werkdagen: woensdag- en vrijdagmorgen
 • Jasper van der Klooster – Stagiair | werkdagen: woensdagmiddag en vrijdagmorgen
 • Arjan Kruit – Stagiair | werkdagen: woensdagmiddag en vrijdagmorgen

Vrijwilligers projectbegeleiding

 • Marianne van Dijk
 • Irene van Essen
 • Henk Kremer
 • Allian Mulder
 • Wytze Nieland
 • Marleen Oostland
 • Elizabeth Tamminga
 • Willemien Wierenga-Bremmer 

Vrijwilligers sinterklaasactie

 • Henka Havinga
 • Annet Buffinga

Bestuur

 • Fred van Dorp (voorzitter)
 • Sebastiaan Veldkamp (penningmeester)
 • Dieta Praamstra (secretaris)