Praktische informatie voor groepen TijdCollecte

Deze informatie is bedoeld voor deelnemers die zich hebben aangemeld voor een project via de TijdCollecte. Op de informatiebijeenkomst zijn (worden) onderstaande punten besproken:

english version

Algemene projectinformatie (werkwijze) 

Van alle aanmeldingen uit de TijdCollecte zijn groepen gemaakt op basis van datum en type werkzaamheden. Zo zijn er tuingroepen, schoonmaakgroepen, sausgroepen etc… gevormd per datum. De groepsgrootte varieert van 3 tot 7 personen. Deze indeling is naar alle deelnemers verstuurd via de mail. Het is dus belangrijk dat wij uw E-mailadres hebben. Check of uw gegevens juist zijn.

Contactpersoon – per groep is (wordt) een contactpersoon aangewezen tijdens de informatie bijeenkomst. Deze contactpersoon is het aanspreekpunt van de groep naar Present, gaat o.a. mee op projectbezoek (of zoekt een vervanger) en zorgt voor een kort verslag achteraf.

Projectbezoek – deze vindt enkele weken voorafgaand aan het projectbezoek plaats bij de hulpontvanger. Hierbij zijn ook de hulpverlener, een medewerker van Present en de contactpersoon van de groep (of vervanger) aanwezig. Tijdens dit gesprek van ongeveer 45 minuten worden alle praktische zaken besproken van het project.

Projectinformatie – na het projectbezoek krijgen de groepsleden de projectinformatie per mail toegestuurd.

Werktijden – in principe duurt het project de hele dag (overdag). Tijdens het projectbezoek worden de exacte tijden afgesproken.

Maaltijd – de standaardafspraak is dat de groepsleden zelf zorgen voor de lunch op de middag. De cliënt en hulpverlener zorgen voor de koffie/thee. Tijdens het projectbezoek kan hier van worden afgeweken.

Materiaal – de cliënt en de hulpverlener zorgen ervoor dat het materiaal (behang, saus + kwasten, laminaat, schoonmaakspullen) aanwezig zijn op de dag van het project.

Gereedschap – Soms kan de groep gevraagd worden (extra) gereedschap mee te nemen omdat de cliënt zelf onvoldoende heeft. Denk hierbij aan een boormachine, ladder, trap, zaag, schroevendraaiers etc… Ook dit wordt besproken tijdens het projectbezoek.

Onderling ruilen – Belangrijk: de hulpontvanger, de hulpverlener en Present rekenen op uw aanwezigheid. Afmelden is een grote teleurstelling voor de cliënt. Bent u toch verhinderd, ruil dan onderling of zoek zelf een vervanger.

Privacy – We verwachten dat de groepsleden de privacy respecteren van de cliënt. Daarom mogen de groepsleden geen foto’s maken en geen privé gegevens op facebook, Twitter etc. zetten. Present maakt een aantal foto’s die na afloop naar de groepsleden verstuurd worden.

Verzekering – bij ongelukken wordt primair de WA verzekering van de vrijwilliger aangesproken. Is dit niet voldoende dan heeft Stichting Present Groningen een vrijwilligersverzekering afgesloten bij de gemeente Groningen.

Alcohol – het is niet toegestaan alcohol mee te nemen naar de projecten of cliënten uit te nodigen na afloop ergens alcohol te gaan drinken tenzij dit gebeurt in overleg met Present Groningen en de hulpverlener.


Over Stichting Present Groningen 

Doelstelling Present: Een brug slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Present werkt vanuit een christelijk sociale motivatie. Bekijk ook het Youtube filmpje over Present van 100 seconden.

Uitgangspunt bij Present is de groep, zij bepalen de datum en de type klus. Deze groepen bieden wij aan bij maatschappelijke organisaties (professionele hulpverleners), zij kijken vervolgens welke cliënten van dit aanbod gebruik kunnen maken. Een project komt dus altijd tot stand in samenwerking met professionele hulpverleners. Stichting Present Groningen wordt financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen , woningcorporaties, fondsen, kerken en bedrijven. Ook een grotere groep particulieren ondersteunen het werk van Stichting Present Groningen .