Steun ons

Club van 100

De Club van 100 is voor iedereen die Stichting Present een warm hart toedraagt. Present investeert met de Club van 100 in projecten voor de meest kwetsbare groepen in Groningen. Ze doet dat op verzoek van en in nauw overleg met professionele welzijns- en hulpverleningsinstanties. Present doet dat door vrijwilligers te koppelen aan de hulpvraag. Ook al wordt dat op vrijwillige basis gedaan, er zijn altijd kosten aan verbonden.

Present werkt met een minimale staf en heeft een groot bestand van vrijwilligers. De middelen worden dan ook vrijwel geheel aangewend aan de hulpprojecten. Present is 100% afhankelijk van subsidies en donaties.

Periodieke schenking

De Club van 100 faciliteert ook het schenken aan de stichting op basis van een periodieke schenking. Bij een dergelijke schenking is bij de belastingaangifte geen sprake van een drempelbedrag wat eerst van de gift afgaat. Het hele bedrag is dan aftrekbaar. Het gaat bij een periodieke schenking om een schenking van een vast bedrag voor minimaal 5 jaar. Deze leggen we vast in een onderhandse schenkingsovereenkomst. Meer informatie over de aftrekbaarheid van de periodieke gift vindt je op de website van de Belastingdienst.


De onderhandse schenkingsovereenkomst kan je downloaden via deze link. Vul de formulieren in volgens de bijgeleverde toelichting en stuur deze rechtsgeldig ondertekend per post of per e-mail aan de secretaris. Je ontvangt een door de stichting ondertekende versie retour.

Omdat je een deel van je gift terugkrijgt van de Belastingdienst, kost het je netto minder om de club te steunen, of je kan ervoor kiezen om ca. € 160,- te schenken, terwijl het je netto toch maar  € 100,- kost.

Je kan lid worden van de club met een jaarlijkse bijdrage vanaf € 100 , daar is de naam van de club ook aan ontleed. Maar het staat je geheel vrij om een hogere bijdrage te kiezen, hoe hoger de bijdrage hoe meer projecten wij kunnen doen. Voor minder dan € 2 per week kun je dus al lid zijn, en als je dan ook nog weet dat het bedrag fiscaal aftrekbaar is omdat Present een erkende ANBI instelling is, dan heb je het over de prijs van minder dan een kop koffie of een drankje op het terras. Daarmee help je Present om heel veel mensen blij te maken en een flinke steun in de rug te geven.

Lid van de club worden?

Deelname is per kalenderjaar en wordt stilzwijgend verlengd.  Opzegging van het lidmaatschap kan schriftelijk of per email, uiterlijk per 1 november. 

Je kan ons ook steunen via