Doneren

Het werk van Present Groningen groeit. Present maakt het mogelijk dat steeds meer mensen naar elkaar omzien. Samen opkomen voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken, daar wordt iedereen blij van! Om dit werk te kunnen blijven doen heeft Present u hard nodig.

Steun Present als Donateur

Om een blijvende impact te hebben zijn we afhankelijk van mensen die het ideaal van Present omarmen. Mensen zoals u die het belangrijk vinden dat er in samenleving omgekeken wordt naar kwetsbare mensen. Steun daarom  financieel het werk van Stichting Present. Mensen zoals u maken het mogelijk dat we als Present ons werk kunnen blijven doen.

Waarom donateur worden?

Op dit moment organiseren we als Present  een groeiend aantal  projecten per jaar. Daarnaast investeren we tijd in voorlichting, samenwerking en goed overleg met de lokale zorg- en welzijnsorganisaties, gemeente, politieke partijen, kerken, bedrijven, etc. We doen dit allemaal zoveel mogelijk met vrijwilligers. Maar om de continuïteit én de kwaliteit van het werk te garanderen is een klein team van vaste krachten nodig. Dat kost gewoonweg geld. Daarom hebben wij óók financiële steun nodig. Een deel van wat er nodig is, krijgen we van de gemeente en verschillende kerken. Maar dat is nog niet voldoende. Daarom is de steun van mensen zoals u hard nodig!