Aanmeldformulier praktische hulpvraag

Er melden zich regelmatig groepen die zich via Present willen inzetten om iemand te helpen. Met dit formulier kun je een melding maken van een hulpvraag die voldoet aan de criteria van Present. Deze houden in dat de hulpontvanger/cliënt beschikt over

  • onvoldoende geld,
  • onvoldoende netwerk en/of
  • onvoldoende gezondheid.

Houd er bij het melden van een project rekening mee dat:

  • de hulpverlener verantwoordelijk is voor de cliënt en (gedeeltelijk) aanwezig dient te zijn tijdens de dag van het project;
  • de mogelijkheid bestaat dat er geen passend aanbod is vanuit een groep voor de hulpvraag (en we het project dan niet uit kunnen voeren).