Voor hulpverleners

Als professional in zorg en welzijn heb je hart voor je cliënten en wil je veel voor hen betekenen. Helaas word je vaak beperkt door tijd en budget. Ondersteuning door een groep vrijwilligers zou een welkome aanvulling zijn. Present biedt die vrijwillige hulp aan.

Vrijwilligers als welkome aanvulling

Stichting Present werkt bij al haar projecten samen met organisaties in zorg, welzijn en wonen. De vrijwilligers zetten zich in voor projecten zoals:

 • Opknappen van verwilderde tuinen
 • Helpen bij verhuizingen
 • Dagje uit met bewoners van een zorginstelling
 • Schoonmaken en opruimen
 • Schilderen van een verwaarloosde woning
 • Koken en spelletjes doen in een vrouwenopvang

Voor elk project van Present geldt dat het vrijwilligerswerk altijd ter aanvulling of ondersteuning moet zijn van de professionele zorg. Present is dus zelf geen hulpverlener, je houdt altijd zelf de verantwoordelijkheid voor je cliënt. De praktijkervaring leert dat voor cliënten de projecten van grote waarde kunnen zijn. Een groep vrijwilligers kan uiteraard niet al hun problemen oplossen. Maar er gebeurt wel iets, hun werk geeft ze wel een zetje in de goede richting.

Ontmoeting net zo belangrijk als de klus

Wij vinden de ontmoeting die er is tussen mensen minstens zo belangrijk als het klaren van de klus. Voor cliënten is het bijzonder dat een groep vreemde mensen hen ‘zomaar’ komt helpen. Het toegenomen zelfvertrouwen en het ontluikende perspectief bieden kansen voor meer structurele oplossingen. Ook voor de groep vrijwilligers kan het project een betekenisvolle ervaring zijn. Ze ontmoeten iemand die ze anders waarschijnlijk nooit zouden ontmoeten. We zeggen weleens: in de kern is het organiseren van een Present-project het faciliteren van ontmoetingen!

Een hulpvraag melden

Als professional kun je een hulpvraag melden als je denkt dat de inzet van een groep vrijwilligers een meerwaarde heeft voor het hulpverlenings- of zorgtraject. Criteria zijn:

 • Je cliënt heeft onvoldoende financiële middelen, netwerk en/of gezondheid om het werk zelf uit te voeren.
 • Je cliënt is bereid om op de dag van het project (naar kunnen) aanwezig te zijn en mee te doen.
 • Ontmoeting (tussen cliënt en vrijwilligers) is een wezenlijk onderdeel van het project.

Het aanbod van de vrijwilligers is voor Present het vertrekpunt. Dat betekent dat de groep zelf een datum kiest en ook zelf kiest welk project ze willen doen. Present gaat naar aanleiding van een ingediende hulpvraag niet actief groepen werven. Alleen als er op hetzelfde moment een groep met een passend aanbod beschikbaar is, kunnen we direct aan de hulpvraag voldoen. In de andere gevallen zullen we de ingediende hulpvraag pas onder de aandacht brengen als er zich groepen met een passend aanbod aanmelden.

Wat kun je van Present verwachten?

Voorafgaand aan het project:

 • Begeleiding en instructie van de groepen
 • Tot stand brengen van de juiste match van het aanbod van de groep en de hulpvraag
 • Organisatie van en aanwezigheid bij het projectbezoek, inclusief een afspraak bij en met de hulpontvanger. Tijdens dit gesprek worden er afspraken gemaakt tussen de hulpverlener en de vrijwilligers over het project
 • Wij fungeren als contactpersoon tussen de organisatie van de hulpverlener en de vrijwilligersgroep

Tijdens het project:

 • Aanwezigheid bij opening en afsluiting van het project
 • Stand-by tijdens het project
 • Verantwoordelijkheid voor de vrijwilligers tijdens de uitvoering van het project

Na het project:

 • Evaluatie van het project, de effecten en de samenwerking
 • Terugkoppeling naar de groep van de door de hulpverlener vermelde effecten
 • Maken van vervolgafspraken (indien gewenst)

Wat Present van jou als hulpverlener verwacht

Vooraf:

 • Kennismakingsgesprek als we voor het eerst samenwerken
 • Duurzame samenwerking: als het wederzijds bevalt gaan we een duurzame samenwerking aan op basis van partnerschap en openheid voor ontwikkeling en innovatie
 • Vaste contactpersonen in de organisatie: met deze personen stemmen we het aanbod van de groepen af en evalueren we de samenwerking

Tijdens een project:

 • Aanwezigheid tijdens het projectbezoek dat plaatsvindt vóór de uitvoering van het project
 • Goede afstemming over het programma van de projectdag
 • Toezicht dat de afspraken, gemaakt tijdens het projectbezoek, worden nagekomen
 • Aanwezigheid op de projectdag (gedurende de hele dag of een gedeelte daarvan)
 • Evaluatie met een medewerker van Present na het project

We willen onze vrijwilligers laten ervaren dat hun vrijwillige inzet op de juiste plek terechtkomt en effect heeft. Daar zijn zij terecht kritisch op. Graag bespreken we daarom vooraf hoe het project onderdeel is van een breder plan en daarin ook een toegevoegde waarde heeft.

We zien uit naar een prettige en betekenisvolle samenwerking!

Neem contact met ons op voor een kennismaking of meld direct een sociale hulpvraag of een praktische hulpvraag.